เกี่ยวกับเรา

ปี พ.ศ. 2500 ก่อตั้ง ร้านสหะชัยค้าไม้ โดยนายใช้กิม แซ่ตั้ง และนางเชียง แซ่ก้วย 

ปี พ.ศ. 2521 ก่อตั้ง หจก.ศรีเทพก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2544 ก่อตั้ง หจก.ศรีเทพคอนกรีตผสมเสร็จ

ปี พ.ศ. 2548 ก่อตั้ง หจก.สหะศรีเทพ

ปี พ.ศ. 2551 ก่อตั้ง หจก.สามแยกวิเชียรคอนกรีตผสมเสร็จ

ปี พ.ศ. 2555 ก่อตั้ง บริษัท โฮมทอง จำกัด

โดยตลอดมาดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า, สังคม ด้วยความขยัน,อดทน

ในปี 2550 เริ่มจากสหะชัยค้าไม้ ที่ขายไม้ จากนั้นขยายเป็นขายเหล็ก วัสดุก่อสร้าง สีทาอาคาร 

เครื่องมือช่าง สีทาอาคาร อุปกรณ์ประปา สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง กระเบื้องตกแต่งบ้านทุกชนิด

คอนกรีตผสมเสร็จครบวงจร ตั้งแต่รากฐานถึงหลังคา ท่ออัดแรง มอก. เมทัลชีท และอื่น ๆ อีกมากมาย

และได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก คือ บริษัท โฮมทอง จำกัด 

                                             หจก.ศรีเทพก่อสร้าง

                                             หจก.ศรีเทพคอนกรีตผสมเสร็จ

                                             หจก.สามแยกวิเชียรคอนกรีตผสมเสร็จ

 

Visitors: 21,984